Essay ที่ครบต้องมี...

 Essay ที่ดีและครบต้องมีอะไรบ้าง?

        Essay คือเรียงความภาษาอังกฤษ การเขียน Essay ที่ดีนั้นจะต้องมีการเรียบเรียงความคิด เนื้อหา และไอเดียให้เข้าใจง่าย และถ่ายทอดการเขียนได้ออกมาอย่างชัดเจน เข้าถึงประเด็นอย่างสร้างสรรค์ จริงๆแล้วถ้าพูดง่ายก็คือเขียนให้มันอ่านเป็นเรื่องเป็นราว เข้าใจง่าย ครบและที่สำคัญแกรมม่าร์ก็ต้องถูกต้องด้วยจะทำยังงัยดีล่ะ แค่เขียนเป็น Sentence ยังไม่รอดเลย จะให้มารวมๆกันเป็น Paragraph ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ใจเย็นๆค่ะ กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ลุยค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างหลักในการเขียน Essay กันดีกว่า


โครงสร้างหลักของ Essay ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ
1. Introduction หรือบทนำ เป็นส่วนแรกของเรียงความที่จะบอกให้ผู้อ่านทราบเบื้องต้นว่าเรียงความนี้จะ กล่าวถึงเรื่องอะไร มักจะไม่ใส่รายละเอียดมากนัก
 
2. Body หรือเนื้อความ เป็นส่วนที่รวมเนื้อหา ใจความสำคัญของเรียงความไว้ โดยจะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความ ทั้งนี้ Body อาจจะแยกย่อยเป็นหลายย่อหน้าก็ได้ค่ะ
หน้าที่ของ Body คือการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้อ่าน เพื่อให้เข้าใจหรือคล้อยตามกับเรียงความของเรามากขึ้นค่ะ โดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนย่อยคือ
– Topic Sentence ซึ่งจะอยู่ส่วนแรกของของแต่ละ Body ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อความย่อหน้านี้จะกล่าวถึงเรื่องอะไร
– Supporting Sentences ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความจาก Topic Sentence รวมถึงการยกตัวอย่างให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
– Concluding sentences เป็นการสรุปย้ำใจความสำคัญของย่อหน้าให้ผู้อ่านทราบอีกครั้งค่ะ
 
แถมให้อีกนิดกับเทคนิคง่ายๆ ในการเขียน Topic Sentence ที่ดีคือ ควรจะเขียนให้เป็น Simple Sentence หรือประโยคความเดียว เพราะจะช่วยให้ประโยคมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายค่ะ
 
3. Conclusion หรือบทสรุป เป็นการทบทวนและย้ำให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรให้ผู้อ่าน ทราบ โดยเนื้อหาเน้นรวบรวมใจความสำคัญจาก Introduction และ Body
 
ถ้าจะมองภาพแบบง่ายๆการเขียน essay ก็เหมือนกับการกินโอรีโอ้ ที่มีฝาบน เนื้อครีม แล้วก็ฝาล่างประกบกัน ทำให้รสชาติอร่อยลงตัวนั่นเอง..
 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Visitors: 1,183,652