คำชมดีๆ

คำชมในภาษาอังกฤษ ที่ใช้ชมได้ตลอดๆ

1. Very good / Good / Good job / Excellent / Great / Perfect / Fantastic

คำศัพท์เหล่านี้ล้วนเป็นคำชม ที่มีความหมายตรงตัว ว่า ’ดีมาก/เยี่ยมยอด’ สามารถชมเป็นคำสั้นได้เลย หรือจะเพิ่มประโยคต่อท้ายคำชมเพื่อเพิ่มประโยคสนทนาก็ได้ ตัวอย่างเช่น นายA สอบได้คะแนนเต็ม เราสามารถกล่าวชมเชยนาย A พร้อมชวนเขาคุยว่า ’Good job!, How did you do that? ’หรือเพียงแค่ ‘Good job!’ สั้นๆก็ได้

2. Much better! / That’s great

เป็นคำชมประเภท ชื่นชมผลงาน/ สิ่งของ / การกระทำ มากกว่าตัวบุคคลค่ะ

3. I’m so proud of you / I know you can do it!

ประโยคคำชมแบบนี้ เป็นการชมที่เน้นถ่ายอารมณ์ของผู้เอ่ยชม เป็นการชมที่แฝงการให้กำลังใจไว้ด้วย เป็นคำชมที่เน้นความรู้สึกของผู้พูด

4. You are getting better everyday / You did that very well / Nothing can’t stop you now

ตัวอย่างที่คำชมที่ยกมาในข้อสี่นี้ เป็นการชมที่พยายามชมเจาะจงไปที่บุคคลที่เราอยากจะชมค่ะ ซึ่งจะแตกต่างจากคำชมในข้อสองที่มุ่งชมไปที่วัตถุสิ่งของมากกว่าคนที่กระทำ และยังแตกต่างจากข้อสามที่เน้นไปยังความรู้สึกผู้พูดชม แต่ในกรณีคำชมนี้เป็นคำชมที่แสดงให้เห็นเลยว่า ผู้พูดนั้นใส่ใจที่จะชม เพราะเค้าได้ชมนอกเหนือจากสิ่งของหรือผลงาน แต่เค้าเห็นถึงความพยายามของผู้ที่ถูกชมอีกด้วย เป็นคำชมที่เน้นถึงผู้ฟัง(ผู้ถูกชม)นั่นเอง

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Visitors: 1,190,409