คาเฟ่กิจกรรมภาษาอังกฤษแบบอินเตอร์

ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English

ทุกสิ่งที่เราทำ เราเชื่อมั่นในการเรียนภาษาอังกฤษที่ท้าทาย เราเชื่อมั่นในความคิดที่แตกต่าง

เราสร้างสิ่งที่ท้าทายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือการออกแบบคลาสเรียนของเราอย่างสร้างสรรค์

ง่ายต่อการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน และสิ่งที่เราทำคือสร้างคลาสเรียนภาษาอังกฤษที่

ยอดเยี่ยมให้กับนักเรียนทุกคน  

 

Welcome to Classy English Language Institute

Everything we do we believe in challenging learning English.

We believe in thinking differently. The way we challenge learning English is by making

our class creatively designed, simple to learn and inspired learners.

We just happen to make great English classes. 

ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม นักศึกษา และผู้ใหญ่

สนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, มหิดลอินเตอร์ MUIC, สาธิตมหิดล MUIDS, IELTS 

เรียนภาษาอังกฤษศาลายา, เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่, เรียนภาษาอังกฤษสนทนาใช้ได้จริง, เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม อนุบาล, เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ประถม, เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม มัธยม,  เรียนอังกฤษแบบอินเตอร์ 
Visitors: 1,126,558