5 ทักษะสำคัญที่ลูกต้องมี

5 ทักษะสำคัญที่ลูกต้องมี 
         ในช่วงวัยเด็กนั้น เป็นช่วงวัยที่เกิดการเรียนรู้มากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่สมองและกล้ามเนื้อมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้ในช่วงวัยเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น คำนวณ ภาษา ศิลปะ ดนตรี หรือกีฬา  แต่ด้วยความที่เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทำให้ความชอบและความถนัดของแต่ละคนต่างกันออกไป ซึ่งจะต่อยอดเป็นสิ่งที่ติดตัวไป ในการดำรงชีวิตประจำวันในอนาคต เช่น การทำงานหรือการประกอบอาชีพ  

          และด้วยการจะเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมานี้ เด็กทุกคนจำเป็นต้องมี 5 ทักษะเหล่านี้ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ในทุกๆ เรื่อง 


1. ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร
   เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่สุดที่ทำให้ลูกสามารถสื่อสารถึงสิ่งที่ต้องการหรือไม่ต้องได้ ตอบคำถาม ขอร้อง และปฏิเสธได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยภาษา หรือการสื่อสารด้วยท่าทาง  
 
2. ทักษะการแก้ปัญหา
   ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่อง รวมไปถึงในเรื่องการเรียนรู้ หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน หากมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี ก็จะรับมือและผ่านพ้นไปได้ ในทุกๆเรื่อง  

3. ทักษะด้านสังคม
   แน่นอนว่าลูกของเราต้องในใช้ชีวิตในสังคมอื่นๆ นอกจากในครอบครัว ในห้องเรียนก็มีเพื่อนร่วมห้อง ดนตรีมีเพื่อนร่วมวง กีฬามีเพื่อนร่วมทีม การมีทักษะด้านสังคม โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจะช่วยให้สามารถอยู่ในสังคมนั้นๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา 

4. ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
   ทักษะนี้จะทำให้การตัดสินใจในทุกๆ เรื่องเป็นไปอย่างที่ควร ไม่คล้อยตามไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป มีการคิดที่ละเอียด คำนวณถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาอยู่เสมอ 

5. ทักษะด้านอารมณ์
   การแสดงออกถึงอารมณ์ที่ชาญฉลาด ทำให้การอยู่ในสังคมต่างๆ มีความราบรื่น แน่นอนว่าจะต้องมีสถานการณ์ที่ทำให้ลูกของเรามีความทุกข์ เศร้า โกรธ เสียใจ หรือผิดหวัง หลายๆ คน ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ได้ ทำให้เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสังคม


การเรียนรู้ในทุกๆ อย่างนั้นล้วนต้องใช้เวลา หากเร่งรีบเกินไปจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าหากเราค่อยๆเป็น ค่อยๆ ไป โฟกัสที่ความสนุกและการได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันควรเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ท้าทาย และน่าตื่นเต้น ทำให้รู้สึกอยากทำในแต่ละวัน หากทำอย่างสม่ำเสมอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้ติดตัวมาจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวและการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต จะไม่ใช่เรื่องยากและน่าเบื่ออีกต่อไป

#ยืนหนึ่งเรื่องกิจกรรมอังกฤษแบบอินเตอร์
#Classy English

Visitors: 1,193,658