คลาสเรียนออนไลน์ / Online Courses





Classy English Online คืออะไร
  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English
ได้ตอบโจทย์การเรียนรูปแบบใหม่ คือคลาสเรียนออนไลน์ สำหรับเด็กจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน เน้นพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ เรียนรู้ผ่านการฝึกโต้ตอบจริง กับคุณครูแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องท่องจำ ให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พูดถูกหลักแกรมมาร์ กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Classy English ยังถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับแนวคิด ที่เรียกว่า Think fast talk smart
รูปแบบการเรียนที่ชัดเจน การเรียนแบบคิดได้ไว และพูดได้เก่ง เน้นเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ลูกของเราสามารถเอาตัวรอดได้ ในโลกยุคดิจิทัลและนำไปสู่การพัฒนาทักษะอื่นๆ
การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ ให้นักเรียนสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษได้จริง การทดสอบภาษาอังกฤษของ Classy English ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) และ Global Scale of English โดยจะมีการทดสอบทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์และคำศัพท์ โดยมีทีมคุณครูเจ้าของภาษาคอยให้คำแนะนำทางด้านภาษา เพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เริ่มแรก และจัดคลาสเรียนให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 

Visitors: 1,080,121