รายละเอียดคอร์ส Junior English ออนไลน์

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English

“ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จสร้างได้ ”
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ทุกคนแนะนำ ผลักดันทุกความฝัน ให้ประสบความสำเร็จ
ตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัด แล้วก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเรา!
 
 
 
Junior English หลักสูตรสำหรับชั้นมัธยม
คลาสเรียนที่ตอบโจทย์ เรียนแล้วใช้ได้จริง
สนุก เข้มข้น เข้าใจง่าย
สำหรับนักเรียนมัธยม 1-6
 

ครอบคลุมทุกบทเรียนในคอร์สเรียน
 • เข้าใจพื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญครบทุกทักษะ ที่สำคัญสามารถนำมาสื่อสารสนทนาได้จริง
 • เน้นใช้ภาษาอังกฤษได้จริงทั้งในและนอกคลาสเรียน
 • เพิ่มฐานคำศัพท์ที่สำคัญ สนทนาได้คล่องมั่นใจฝึกฝนการใช้ภาษา
 • พัฒนาการพูด อ่าน เขียน พื้นฐานสำคัญที่นำไปต่อยอดและใช้ได้จริง
 • สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง 


1 คอร์สเรียน เรียนได้ 24 ครั้ง ราคา 5,400 บาท
คลาสเรียนละ 40 นาที 
เฉลี่ยเหลือเพียงคลาสละ 225 บาทเท่านั้น
เรียนได้ 2 เดือนเต็ม
 

 • ทักษะการพูด Speaking Skill
 • ทักษะการฟัง Listening Skill
 • ทักษะการเขียน Writing Skill
 • เพิ่มความมั่นใจ Build Confidence
 • ฝึกสำเนียง ออกเสียงได้ถูกต้อง Pronunciation
 • Lesson 1 : Technology
 • Lesson 2 : Celebrity Interview
 • Lesson 3 : Past Simple Tense
 • Lesson 4 : I can describe people
 • Lesson 5 : My Town
 • Lesson 6 : Future Simple Tense
 • Lesson 7 : At the shopping mall
 • Lesson 8 : Giving Direction
 • Lesson 9 : My favorite movie
 • Lesson 10 : Funny Roleplay
รายละเอียดคอร์สเรียนชั้นมัธยม
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับชั้นมัธยม 
ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ด้วยบทเรียนที่เข้าใจง่าย พื้นฐานแกรมม่าร์ที่สำคัญ และนำมาใช้ได้จริงตั้งแต่ในคลาสเรียน 
สามารถนำมาสื่อสารและพัฒนาการเขียนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
 

 
สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้
พื้นฐานแกรมมาร์ที่สำคัญ หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ใหม่ที่สำคัญในการสร้างประโยค การสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
เริ่มจากพื้นฐานที่ง่าย จนถึงเนื้อหาที่ยากขึ้น เพื่อเพิ่มความท้าทายในการใช้ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้
พื้นฐานแกรมมาร์ที่สำคัญ หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ใหม่ที่สำคัญในการสร้างประโยค การสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
เริ่มจากพื้นฐานที่ง่าย จนถึงเนื้อหาที่ยากขึ้น เพื่อเพิ่มความท้าทายในการใช้ภาษาอังกฤษ
Visitors: 1,079,138