รายละเอียดคอร์ส Conversation ออนไลน์

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English  

“ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จสร้างได้ ” 
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ทุกคนแนะนำ ผลักดันทุกความฝัน ให้ประสบความสำเร็จ
ตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัด แล้วก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเรา!

เราเชื่อว่าคลาสเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ด้วยบทเรียนที่สนุกสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อเน้นการเรียนรู้ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ Speed up learning เน้นการใช้ภาษาอังกฤษได้จริง ครบทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนค้นพบสิ่งที่ตัวเองสนใจ
คอนเซปท์ของเรา Think fast talk smart การคิดได้ไว และพูดได้เก่ง สามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนมาใช้อย่างเต็มที่ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้ภาษานำเราไปสู่ก้าวแห่งความสำเร็จต่อไป 
 

Conversation Course คอร์สเรียนสนทนา สำหรับนักศึกษาและผู้ใหญ่

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดของคุณ เรามั่นใจว่าทักษะของคุณทั้งหมดได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นและเร็วที่สุด คลาสเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษเป็นหลัก คลาสเรียน Academic พัฒนาความสามารถของผู้เรียน ด้วยบทเรียนที่สนุก สร้างความมั่นใจในทุกทักษะ (Memorise fast) ด้วยบทเรียนที่สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง สามารถสนทนาโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติและใช้ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบ
 
 
สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เน้นการสนทนาได้จริงในคลาส สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้เรียน ผ่านสถานการณ์จริง แม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารเพื่อธุรกิจ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยเทคนิคเข้มข้น สนุก ด้วยสูตรความสำเร็จของ Classy English


 • ทักษะการพูด Speaking Skill
 • ทักษะการฟัง Listening Skill
 • ทักษะการเขียน Writing Skill
 • เพิ่มความมั่นใจ Build Confidence
 • ฝึกสำเนียง ออกเสียงได้ถูกต้อง Pronunciation
 • Lesson 1 : Asking for advice
 • Lesson 2 : Backpacking
 • Lesson 3 : Discussing news
 • Lesson 4 : Leisure Activity
 • Lesson 5 : Common Phrases and idioms
 • Lesson 6 : Reported Speech
 • Lesson 7 : Tenses
 • Lesson 8 : The Future of Technology
 • Lesson 9 : Let's go shopping
 • Lesson 10 : What's my problem?
Visitors: 1,080,077