ข้อสอบโทอิค Part Incomplete Sentences พร้อมเฉลย!

อัพเดตข้อสอบใหม่

Incomplete Sentences Question

ข้อสอบเรื่อง "Vocabulary คำศัพท์"

   

ข้อสอบเรื่อง "Conjunction คำเชื่อม"

   

ข้อสอบเรื่อง "If-Clause"

    

ข้อสอบเรื่อง "Vocabulary คำศัพท์"

    

ข้อสอบเรื่อง "Part of Speech"

   

ข้อสอบเรื่อง "Passive Voice"

     

Visitors: 1,190,409