TOEIC คอร์สเตรียมสอบโทอิค

TOEIC Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
 
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร TOEIC ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการสอบ TOEIC โดยเฉพาะ
 

 
เหมาะสำหรับ : beginner to pre-intermediate level
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญในการทำข้อสอบส่วนการอ่าน
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคการทำโจทย์ที่มักออกในข้อสอบ
 • สร้างความเข้าใจในรูปแบบการสอบ และฝึกทำแนวข้อสอบฉบับเต็ม 
 • รวมเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัดในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • TOEIC Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 24 ชั่วโมง  ราคา 6,900 บาท
 

 Course Schedule 2018

 Course

 Hours

Day 

  Timetable

 Date 

TOEIC Preparation

24 hours

Every Sunday

13:00 - 16:00

*28 Oct - 16 Dec 18 

รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

 


Every Monday
Every Wednesday 

17:30 - 19:30

*29 Oct - 21 Nov 18 

รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

TOEIC Masterclass

24 hours

Every Sunday

13:00 - 16:00

*28 Oct - 16 Dec 18

รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

 

 

Every Monday
Every Wednesday 

17:30 - 19:30

*29 Oct - 21 Nov 18 

รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

 
*รอบใหม่ล่าสุด*
ตารางเรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคมนี้  
ตารางเรียนทุกวันจันทร์ พุธ เริ่มเรียนวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคมนี้

เปิดรับสมัครคอร์ส TOEIC Preparation รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 

 
TOEIC Masterclass
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอ
 
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร TOEIC ที่ดีที่สุด ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เทคนิคการทำโจทย์ที่เข้าใจง่าย บทเรียนภาษาอังกฤษที่ครบทุกทักษะในการสอบ ฟัง และอ่าน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ในระดับที่ยากขึ้น ครอบคลุมการทำข้อสอบในทุกพารท์ เน้นพัฒนาด้านการอ่านและการหลักการการนำไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการสอบและต่อยอดในการเรียน การทำงานในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้นักเรียนของ Classy English ประสบความสำเร็จในการสอบ TOEIC และได้คะแนนตามเป้าหมาย
 

 
เหมาะสำหรับ : Intermediate level เป็นต้นไป หรือมีผลสอบ TOEIC รวมที่ 500 คะแนน หรือมีผลสอบวัดระดับที่สูงกว่าขึ้นไป
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ขั้นสูงที่สำคัญในการทำข้อสอบ
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคการทำโจทย์ที่มักออกในข้อสอบ
 • ฝึกทำแนวข้อสอบฉบับเต็ม พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบที่ยากขึ้น
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
 
Course highlight
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด 
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • TOEIC Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 24 ชั่วโมง  ราคา 6,900 บาท
 


 Course Schedule 2018

 Course

 Hours

Day 

  Timetable

 Date 

TOEIC Preparation

24 hours

Every Sunday

13:00 - 16:00

*28 Oct - 16 Dec 18 

รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

 


Every Monday
Every Wednesday 

17:30 - 19:30

*29 Oct - 21 Nov 18 

รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

TOEIC Masterclass

24 hours

Every Sunday

13:00 - 16:00

*28 Oct - 16 Dec 18

รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

 

 

Every Monday
Every Wednesday 

17:30 - 19:30

*29 Oct - 21 Nov 18 

รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

 
*รอบใหม่ล่าสุด*
ตารางเรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคมนี้  
ตารางเรียนทุกวันจันทร์ พุธ เริ่มเรียนวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคมนี้

เปิดรับสมัครคอร์ส TOEIC Preparation รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish


 
Visitors: 1,012,538