คะแนนโทอิค

คะแนนโทอิค

ต้องถูกกี่ข้อ ถึงจะได้คะแนนตามที่ตั้งไว้!

* ข้อสอบ TOEIC มีด้วยกันทั้งหมด 200 ข้อ แบ่ง เป็นการฟัง และ การอ่านอย่างละ 100 ข้อ

โดยคะแนนรวมทั้งหมด เริ่มต้นที่ 10 คะแนน ไปจนถึงคำแนนเต็ม 990 คะแนน

บ่งคะแนนเป็น 2 พาร์ท

1.ข้อสอบพาร์ทฟัง 5-495 คะแนน

2.ข้อสอบพาร์ทอ่าน 5-495 คะแนน


แล้วต้องถูกทั้งหมดกี่ข้อ ถึงจะได้คะแนนตามที่ตั้งไว้?

การคิดคะแนนของโทอิคนั้นยังเป็นเรื่องที่หลายคนไม่แน่ใจ และยังหาคำตอบไม่ได้อย่างชัดเจน เพราะทางศูนย์สอบเองก็เคยเฉลยถึงวิธีการให้คะแนน ว่าคิดคะแนนรวมทั้งหมดยังไง อาจเป็นเพราะข้อสอบโทอิคเองไม่ได้เป็นข้อสอบที่ตายตัว เป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาสอบที่ค่อยข้างกว้างและมีการสลับเปลี่ยนแปลงชุดข้อสอบตลอดเวลา โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่เราเห็นว่าน่าเชื่อถือที่สุด เป็นไปตามนี้ค่ะ

สิ่งที่ข้อสอบช่วยเราคือ พาร์ทการฟัง ถ้าอยากได้คะแนนเต็ม 990 คะแนน สามารถผิดได้ 7 ข้อ และ พาร์ทการอ่าน สามารถผิดได้ 3 ข้อ

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้สอบทำข้อสอบให้ถูกต้องได้มากที่สุด เพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะ ^^ 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Visitors: 1,187,383