ขั้นตอนการจองที่นั่งสอบ TOEIC

ขั้นตอนการจองที่นั่งสอบโทอิค (TOEIC)

ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งง่ายๆ ผ่านทางโทรศัพท์

1. ติดต่อที่ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ โทร : (02) 260 7061, (02) 259-3990 

หรือติดต่อศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ โทร : (53) 248-208, (53) 306-600


2. เลือกวันและเวลาที่ต้องการสอบ
วันสอบ
  • วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาสอบ
  • รอบเช้า 9.00 - 12.00 น.
  • รอบบ่าย 13.00 - 15.00 น.
  • รอบเย็น 16.00 - 19.00 น.
 
3. แจ้งข้อมูลประจำตัวกับเจ้าหน้าที่
- หมายเลขบัตรประชาชน  13 หลัก
- ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
 
4. จองที่นั่งสอบเสร็จเรียบร้อย!
 
*หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้จองไว้ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งไว้
หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป
Updated 2020

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Visitors: 1,190,410