IELTS ต้องสอบอะไรบ้าง

IELTS คืออะไร?

มาสรุปกันง่ายๆกันว่า IELTS คืออะไร แล้วควรเลือกสอบ IELTS ประเภทไหน ต้องสอบอะไรบ้าง ค่าสอบแพงไหม

      IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ มาตรฐานสากล ครอบคลุมทักษะทั้งสี่ด้านคือการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด เพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนต่อหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ซึ่งผลสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั่วโลก เช่น ประเทศไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 
  • ผลสอบ IELTS  คะแนนอยู่ที่ระดับ 1-9
 
IELTS Academic หรือ IELTS General Training
IELTS มีสอบทั้งหมด 2 แบบ แบ่งเป็นการทดสอบแบบ Academic และการทดสอบแบบ General Training
1. IELTS Academic เพื่อการศึกษาต่อ
นั้นเหมาะสำหรับผู้สมัครที่วางแผนจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
2. IELTS General Training เพื่อการฝึกอบรม ทำงาน และย้ายถิ่นฐาน
เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะเข้ารับการการศึกษาในระดับมัธยม ฝึกอบรมหรือการทำงานรวมทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานไปยัง ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน 
ซึ่งทั้งสองแบบมีการทดสอบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะเหมือนกัน แตกต่างตรงข้อสอบ การอ่าน และการเขียนเท่านั้น
 
รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ
1.การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที
มีทั้งหมด 4 เรื่อง จำนวน 40 ข้อ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาระหว่างคนสองคน และบทพูดคนเดียว เป็นการสนทนาทั่วไปทางสังคมและในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการบรรยาย ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาสองคนคุยกัน เพื่อนัดหมายกันเพื่อติวหนังสือ ผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงรอบเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาในการอ่านคำถาม และเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในกระดาษคำตอบ (Answer Sheet) อีก 10 นาที 
สำเนียงที่ได้ยินจะมีความหลายหลายทั้ง อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาและแคนาดา 
 
2.การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที
มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ เนื้อหาข้อสอบจะมาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ เป็นเรื่องทั่วไป เรื่องที่เขียนจะอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นการเล่าเรื่องคำอธิบายหรือการโต้เถียง ผู้สอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบพาร์ทนี้ทั้งหมด 60 นาที
 
3.การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที
จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง เวลาเขียนทั้งหมด 60 นาที เรื่องแรก คือการเขียนในเชิงอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง แผนภาพ ซึ่งเป็นการเขียนเพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ โดยผู้สอบต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำในเวลา 20 นาที ส่วนเรื่องที่สอง คือ การเขียนเรียงความในการแสดงความคิดเห็น หรือการหาทางออกของปัญหาตามหัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ในเวลา 40 นาที
 
4.การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที
เป็นการสอบสนทนาระหว่างผู้สอบและผู้ทดสอบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในพาร์ทแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป ชีวิตประจำวัน บ้าน ครอบครัว การเรียน การทำงานและสิ่งที่สนใจ ส่วนที่สอง จะมีบัตรคำถามมาให้เลือกกรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที  โดยจะให้ผู้สอบพูดตอบคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะเป็นการพูดโต้ตอบ อภิปรายกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง
 
ราคาค่าสมัครสอบ IELTS
IELTS Academic: 6,900 บาท
 
ค่าสอบก็ถือว่าแพงอยู่ เพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อม ฝึกฝนทำข้อสอบ และ ทบทวนก่อนไปสอบ จะได้ไม่เสียเงินเปล่านะคะ
คราวหน้า Classy English จะมาอัพเดทข้อมูลการสอบอื่นๆให้ฟังอีก และที่สำคัญไม่ว่าจะสอบภาษาอังกฤษอะไรก็ตาม อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ แค่นี้เราก็พร้อมไปกว่าครึ่งแล้ว ClassyEnglish เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่ภาษา แต่เป็นโอกาสที่จะเข้ามามากขึ้น ถ้าคุณได้ภาษา สู้ๆ ถ้าพร้อมแล้ว ลุยเลย!
 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Visitors: 1,190,412