IELTS-COURSE

IELTS Preparation
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร IELTS ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน มาพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน และเขียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป  ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในเชิงวิชาการเพื่อการสอบ IELTS  โดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ : beginner to pre-intermediate level
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่สำคัญ
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • ฝึกทักษะการพูด  โดยฝึกพูดแสดงความคิดเห็น ทั้งเหตุและผลในหัวข้อที่หลากหลาย
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบการเขียนทั้ง Task 1 และ Task 2 เทคนิคการเขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการ
 • รวมเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด รวมถึงการฝึกเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • IELTS Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
Class size  8 - 10 คน
หลักสูตร 30 ชั่วโมง  ราคา 9,900 บาท
 
Course Schedule 2018

 Course

 Hours

Day 

  Timetable

 Date 

IELTS Preparation

30 hours

ทุกวันอาทิตย์

13:00 - 16:00

2 ธันวาคม 61- 10 กุมภาพันธ์ 62

ปิดรับสมัคร

    ทุกวันอาทิตย์

13:00 - 16:00

9ธันวาคม 61- 17 กุมภาพันธ์ 62

*รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

IELTS Masterclass

30 hours

ทุกวันอาทิตย์

13:00 - 16:00

2 ธันวาคม 61- 10 กุมภาพันธ์ 62

ปิดรับสมัคร

 

 

ทุกวันอาทิตย์

13:00 - 16:00

9 ธันวาคม 61- 17 กุมภาพันธ์ 62

*รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

เปิดรอบใหม่ล่าสุด ห้ามพลาด!
รอบใหม่ล่าสุด เริ่มเรียนวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคมนี้ *
เปิดรับสมัครคอร์ส IELTS Preparation รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish 
 
 
 
 
 
 
IELTS Masterclass
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course description:
การออกแบบหลักสูตร IELTS ที่ดีที่สุด ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เทคนิคการทำโจทย์ที่เข้าใจง่าย บทเรียนภาษาอังกฤษที่ครบทั้ง 4 ทักษะ  พูด ฟัง อ่าน และเขียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ในระดับที่ยากขึ้น ครอบคลุมการทำข้อสอบในทุกพารท์ เน้นพัฒนาด้านการเขียนและการพูดอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในเชิงวิชาการเพื่อการสอบ IELTS  โดยเฉพาะ ด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้นักเรียนของ Classy English ประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS และได้คะแนนตามเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ : Intermediate level เป็นต้นไป หรือมีผลสอบ IELTS ที่ 5.5 หรือมีผลสอบวัดระดับที่สูงกว่าขึ้นไป
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน
 • ยกระดับหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่สำคัญ
 • เทคนิคการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ เช่น การอ่านแบบค้นหา (scanning) การถอดความ (paraphrasing) และการอ่านแบบข้ามคำ (skimming)
 • ฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น การนำเสนอความคิดต่างๆ ทั้งเหตุและผลในหัวข้อที่หลากหลาย 
 • รวมเทคนิคสำคัญในการทำข้อสอบ โดยเฉพาะทักษะการเขียน และการพูด
 • พัฒนาการทำข้อสอบการเขียนทั้ง Task 1 และ Task 2 เทคนิคการเขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการ
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด รวมถึงการฝึกเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • IELTS Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
Class size  8 - 10 คน
หลักสูตร 30 ชั่วโมง  ราคา 9,900 บาท
 

 
Course Schedule 2018

 Course

 Hours

Day 

  Timetable

 Date 

IELTS Preparation

30 hours

ทุกวันอาทิตย์

13:00 - 16:00

2 ธันวาคม 61- 10 กุมภาพันธ์ 62

ปิดรับสมัคร

  ทุกวันอาทิตย์

13:00 - 16:00

9 ธันวาคม 61- 17 กุมภาพันธ์ 62

*รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

IELTS Masterclass

30 hours

ทุกวันอาทิตย์

13:00 - 16:00

2 ธันวาคม 61- 10 กุมภาพันธ์ 62

ปิดรับสมัคร

 

 

ทุกวันอาทิตย์

13:00 - 16:00

9 ธันวาคม 61- 17 กุมภาพันธ์ 62

*รอบใหม่ล่าสุด กำลังเปิดรับสมัคร

 
เปิดรอบใหม่ล่าสุด ห้ามพลาด!
รอบใหม่ล่าสุด เริ่มเรียนวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคมนี้ *
เปิดรับสมัครคอร์ส IELTS Masterclass รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish 
Visitors: 1,016,098