IELTS-COURSE

รีวิว คอร์สเรียน เตรียมสอบ IELTS

IELTS Preparation
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร IELTS ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน มาพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน และเขียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป  ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในเชิงวิชาการเพื่อการสอบ IELTS  โดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ : beginner to pre-intermediate level
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่สำคัญ
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • ฝึกทักษะการพูด  โดยฝึกพูดแสดงความคิดเห็น ทั้งเหตุและผลในหัวข้อที่หลากหลาย
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบการเขียนทั้ง Task 1 และ Task 2 เทคนิคการเขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการ
 • รวมเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด รวมถึงการฝึกเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • IELTS Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 30-45 ชั่วโมง 
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 
พิเศษสุด ก่อนเริ่มคลาสเรียน ผู้เรียนจะได้รับการประเมินภาษาอังกฤษกับทีชเชอร์เจ้าของภาษา
พร้อมรับคำแนะนำในการเรียนเตรียมสอบ IELTS ให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
  
 
 
IELTS Masterclass
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร IELTS ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน มาพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน และเขียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป  ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในเชิงวิชาการเพื่อการสอบ IELTS  โดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ : Intermediate level เป็นต้นไป 
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ขั้นสูงที่สำคัญในการทำข้อสอบ
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • ฝึกทักษะการพูด โดยฝึกพูดแสดงความคิดเห็น เจาะลึกทั้งเหตุและผลในหัวข้อที่หลากหลาย
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบการเขียนทั้ง Task 1 และ Task 2 เทคนิคการเขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการ
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด รวมถึงการฝึกเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • IELTS Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 30 ชั่วโมง 
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish 
 
พิเศษสุด ก่อนเริ่มคลาสเรียน ผู้เรียนจะได้รับการประเมินภาษาอังกฤษกับทีชเชอร์เจ้าของภาษา
พร้อมรับคำแนะนำในการเรียนเตรียมสอบ IELTS ให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
 
Visitors: 1,190,409