TOEFL

 
 
TOEFL Preparation
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร TOEFL ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน มาพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ  พูด ฟัง อ่าน และเขียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป  ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการที่จำเป็นเพื่อการสอบ TOEFL โดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ : beginner to pre-intermediate level
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญในการทำข้อสอบส่วนการพูดและการเขียน
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • ฝึกทักษะการพูด เรียนรู้เทคนิคการตอบคำถามหลักๆที่มักออกในข้อสอบ
 • สร้างความเข้าใจในรูปแบบการสอบ และฝึกทำแนวข้อสอบฉบับเต็ม 
 • รวมเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด รวมถึงการฝึกเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • TOEFL Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 30 ชั่วโมง
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 
 
 
TOEFL Masterclass
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร TOEFL ที่ดีที่สุด ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เทคนิคการทำโจทย์ที่เข้าใจง่าย บทเรียนภาษาอังกฤษที่ครบทั้ง 4 ทักษะ  พูด ฟัง อ่าน และเขียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ในระดับที่ยากขึ้น ครอบคลุมการทำข้อสอบในทุกพารท์ เน้นพัฒนาด้านการเขียนและการอ่านอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในเชิงวิชาการเพื่อการสอบ ด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้นักเรียนของ Classy English ประสบความสำเร็จในการสอบ TOEFL และได้คะแนนตามเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ : Intermediate level เป็นต้นไป หรือมีผลสอบ TOEFL รวมที่ 55 คะแนน หรือมีผลสอบวัดระดับที่สูงกว่าขึ้นไป
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ขั้นสูงที่สำคัญในการทำข้อสอบ
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • ฝึกทักษะการฟังและการพูด เรียนรู้เทคนิคการตอบคำถามหลักๆที่มักออกในข้อสอบ
 • ฝึกทำแนวข้อสอบฉบับเต็ม พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบที่ยากขึ้น
 • พัฒนาทักษะการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด รวมถึงการฝึกเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • TOEFL Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 30 ชั่วโมง
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 
 
 
Visitors: 1,190,412