Corporation (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)

Classy English International

Corporation English
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร 
WE MAKE YOUR BUSINESS FLORISH.
 


About Classy English International

"WE BELIEVE IN SUCCESS"    
 
ทุกหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เราทำ เราเชื่อว่าความสำเร็จสร้างได้ เราเชื่อในความคิดที่แตกต่าง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
เราเชื่อในความท้าทายด้วยการเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อขยายตลาดกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ และเพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยการออกแบบคลาสเรียนที่สร้างสรรค์ บทเรียนที่เข้าใจง่าย เพื่อมอบคลาสเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดให้กับคุณ
 
 
 
Why Us??? ทำไมต้องเรา
เพราะเรา ตอบโจทย์ทุกความท้าทาย เพิ่มประสิทธิภาพการขาย 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น สร้างความสำเร็จในการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ
 
เพราะเรา การันตีความสำเร็จ
 
เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วยความสามารถทางภาษาที่มากขึ้น สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English International 
ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ วิธีการออกแบบหลักสูตรเฉพาะ ให้กับองค์กร หน่วยงาน บริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจต่างๆเพื่อต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 
ให้คุณมั่นใจได้ว่าการลงทุนให้พนักงานได้เรียนภาษาอังกฤษของคุณนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานของคุณและต่อองค์กร 
 
เพิ่มศักยภาพธุรกิจ ด้วยความสามารถทางภาษาที่มากขึ้น โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมที่จะเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้องค์กรของคุณสู่ตลาดอาเซียน (AEC) และตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้การฝึกอบรมด้านการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างๆ 
เรียนรู้วัฒนธรรมยุโรป อเมริกา และเอเชีย เพื่อการทำธุรกิจ การติดต่อสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ
 
"English is one of the most important global languages for industry, trade and commerce"
 
  
   
   
   Around the world 
    ธุรกิจการบิน / ขนส่งสินค้า  
    หน่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
    อสังหาริมทรัพย์ / ประกันภัย
    ธุรกิจด้านการเงิน /ธนาคาร
    การท่องเที่ยว / การโรงแรม
    นำเข้าและจำหน่าย/ สินค้าธุรกิจยานยนต์
    การสื่อสาร / อินเตอร์เน็ต
    วิจัย / ให้คำปรึกษาธุรกิจ
    ธุรกิจคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยี
    วิทยาศาสตร์ / ธุรกิจสินค้าอุปโภค 
    บริโภครัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ
    และอื่นๆอีกมากมาย
 
  
  
 
เราสามารถช่วย พัฒนา บุคลากรของทุกๆองค์กรได้ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็น Startup เล็กๆ หรือผู้ผลิตรายใหญ่ เพราะลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรใหญ่ระดับนานาชาติที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม 
โดยการสอนภาษาอังกฤษของ Classy English International ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนมาให้เข้ากับธุรกิจทุกประเภทและที่สำคัญ เรามีจุดมุ่งหมายที่ให้ผู้เรียนและพนักงานในองค์กรสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้จริงในเรื่องของงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมืออาชีพเพื่อการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง คล่องแคล่ว
 
HOW IT WORKS
ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรความสำเร็จ The Process
1. Define your goals ระบุความต้องการ สิ่งที่องค์กรอยากได้ จากการอบรมภาษาอังกฤษ เช่นต้องการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อขยายตลาดต่างประเทศตั้งเป้าหมาย 
 
2. Placement Test วัดระดับภาษาอังกฤษ เมื่อรู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ก็เริ่มจัดบทเรียนได้เลย โดยจะมีการประเมินทั้งผลการสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ในทุกหลักสูตร พร้อมด้วยระบบรายงานผลการเรียนรวมทั้งคำแนะนำจากอาจารย์ สำหรับผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้มั่นใจประสิทธิภาพและความสำเร็จ
 
3. Choose your plan เลือกแผนการเรียนตามต้องการ ออกแบบหลักสูตรได้อย่างไม่จำกัด เพื่อเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เลือกบทเรียนที่ตรงเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้และพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้ทันที 
 
4. Set up Timeline จัดตารางเวลาเรียนได้เอง เลือกแผนการเรียนตามต้องการ 
 
5. Get Success Results เช็คผลลัพธ์ความสำเร็จหลังจากเรียนจบหลักสูตร
    
“Easy steps to success”
คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการขององค์กรและวัตถุประสงค์ ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและบทเรียนที่เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ผู้เรียนทุกคน เพราะเป้าหมายของเราคือสร้างความสำเร็จเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า ด้วยคลาสเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด 
เราจึงมั่นใจว่าทุกหลักสูตรภาษาอังกฤษของเรานั้นตอบโจทย์ทุกรูปแบบของความสำเร็จ ค้นหาคอรส์เรียนที่ตรงตามเป้าหมาย
 
 
 

Student say

ความในใจจากผู้เรียนในหลักสูตร Corporation English

WE BELIEVE IN SUCCESS

ยิ่งได้ภาษา ยิ่งได้เปรียบ
ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน...
Contact us
 paula.ce.th@gmail.com
096-459-5900
www.classy-english.com
 
Visitors: 1,118,670