หลักสูตรเฉพาะหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ

Company Specific Purposes
หลักสูตรเฉพาะหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ
 Invest in your future global career
หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อยอดความสำเร็จด้วยภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English International ได้จัดหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับองค์กรธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และเพิ่มความมั่นใจในการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยสำเนียงภาษาที่ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 
English for Tourism ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
English for Human Resources ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
English for Banking and Finance ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน
English for Pharmaceutical Industry ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชกรรม
English for Hotel ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Medical  ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์
English for Telecom and IT ภาษาอังกฤษเพื่อโทรคมนาคมและไอที
English for Marketing and Advertising ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา
English for Nursing ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล
English for Sales and Purchasing ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดซื้อและจัดจำหน่าย
English for Secretaries and Administrative Personnel ภาษาอังกฤษเพื่องานเขานุการและบุคคล
 
Course Highlight
 »  Experienced energetic teachers 
 »  Highly interactive sociable classes 
 »  Full teaching of vocabulary, grammar listening, speaking, reading & writing
 »  Strong speaking focus 
 »  Weekly testing & teacher counselling to go up English levels faster
 »  Flexible timetable  
 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ชั้นเรียนที่เข้ากันได้ดีกับการโต้ตอบ คำศัพท์, ไวยากรณ์, การฟัง การพูดการอ่านและการเขียน เน้นการพูดที่คล่องแคล่ว สื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม ความต่อเนื่องในการวัดระดับภาษาอังกฤษ และการให้คำปรึกษาจากครูผู้สอนเพิ่มระดับภาษาอังกฤษให้เร็วขึ้นด้วยตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
 
WE BELIEVE IN SUCCESS
ยิ่งได้ภาษา ยิ่งได้เปรียบ ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน...
 
 
Visitors: 1,118,669