หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

Business and Professional English
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  "Learn English fast in fun and interactive classes" 
Make your business flourish
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จด้วยภาษาอังกฤษ
โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English International ได้จัดหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ 
เพื่อตอบโจทย์สำหรับบุคลากรในระดับที่สูง พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ การนำเสนอ การเจรจา การสนทนาในที่ประชุม
เพิ่มความมั่นใจในการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยสำเนียง ภาษาที่ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์ผู้บริหารและบุลลากรในระดับธุรกิจโดยเฉพาะ

WE BELIEVE IN SUCCESS
ยิ่งได้ภาษา ยิ่งได้เปรียบ ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน...
 
Visitors: 1,118,666