ขอความช่วยเหลือยังไงดี?

..  
How to ask for help..
ขอความช่วยเหลือยังไงดี?
  • Can I have...?  ฉันขอ...ได้ไหม?
  • Can I get...?  ฉันขอ...ได้ไหม?
  • Can you...?  คุณช่วย…ได้ไหม
  • Could you?  คุณช่วย…ได้ไหม (สุภาพกว่า Can you..?)
  • Help me... ,will you?  ช่วยฉัน...ได้ไหม?
  • Could you possibly...?  เป็นไปได้ไหมที่คุณจะ…
 
ตัวอย่างประโยค..
  •  Could you...? 
Could you help me move these tables?  คุณช่วยฉันย้ายโต๊ะได้ไหม?
 
  •  Can you...?
Can you open the door for me?  คุณช่วยเปิดประตูให้ฉันได้ไหม?
 
  •  Can I have...?
Can I have some mineral water?  ฉันขอน้ำแร่หน่อยได้ไหม?
 
ถ้าพูดกับผู้ใหญ่ หรือต้องการให้สุภาพมากขึ้น สามารถเติม Please ในประโยคได้
ตัวอย่าง เช่น Could you please...? , Can I have... ,please?
 
ทั้งหมดนี้เป็นประโยคพูดขอความช่วยเหลือที่สามารถใช้ได้ตลอด
อย่าลืมฝึกพูดแล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะ ^^

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Visitors: 1,148,276