TOEFL MUIDS คอร์สเตรียมสอบสาธิตมหิดล MUIDS

  

TOEFL MUIDS

 

อีกหนึ่งความสำเร็จ

CONGRATULATIONS!

ติดแล้ว! 

MUIDS สาธิตมหิดล

 

 TOEFL : 517

 MAPs (Reading) : 11/11

 MAPs (Mathematics) : 10/11

 

ใกล้เปิดรับสมัครแล้ว

รอบ 3 MUIDS

เตรียมตัวก่อนใคร.. 

 

 

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL สำหรับสอบเข้าสาธิตมหิดล 
ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ 
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร TOEFL MUIDS ที่ดีที่สุด คลาสเรียนติวเข้มข้อสอบ TOEFL MUIDS ที่เน้นการเจาะลึกทุก skill ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน มาพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ส่วนสำหรับเตรียมสอบ TOEFL ITP ได้แก่ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) โครงสร้างประโยค ความเข้าใจทางภาษาในการเขียนอังกฤษที่ถูกต้อง Structure และการเขียน Essay ฟัง อ่าน และเขียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป  ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการสอบ TOEFL MUIDS โดยเฉพาะ 
 
 
เหมาะสำหรับ นักเรียนที่อยากเข้าเรียน ม.4 สาธิตนานาชาติมหิดล MUIDS
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญในการทำข้อสอบแต่ละพาร์ท
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • ฝึกเขียน essay ในหลากหลายหัวข้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเขียนให้มากที่สุด
 • เรียนรู้เทคนิคการตอบคำถามหลักๆที่มักออกในข้อสอบ ฝึกทักษะการอ่านจากการทำข้อสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคการ interview สัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
 • สร้างความเข้าใจในรูปแบบการสอบ และฝึกทำแนวข้อสอบฉบับเต็ม 
 • รวมเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด รวมถึงการฝึกเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • TOEFL ITP Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 30/45 ชั่วโมง 
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 
 
MATH สำหรับสอบเข้า MUIDS
Course Description:
คอร์สเรียนสำหรับ ฝึกฝนการ ทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมากที่สุด 
แบ่งเรื่องที่สอบออกเป็น 5 เรื่องหลักๆดังนี้ 

1.Measurement (การวัด)

2.Number Sense (จำนวนและตัวเลข)

3.Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)

4.Algebra (พีชคณิต)

5.Geometry (เรขาคณิต)


เหมาะสำหรับ นักเรียนที่อยากเข้าเรียนม.4 สาธิตนานาชาติมหิดล MUIDS
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • เข้าใจเนื้อหาหลักที่ใช้ในการสอบที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ให้แม่นยำที่สุด
 • ฝึกทำโจทย์ ในหลากหลายหัวข้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบให้มากที่สุด
 • เรียนรู้เทคนิคการตอบคำถามหลักๆที่มักออกในข้อสอบ 
 • สร้างความเข้าใจในรูปแบบการสอบ และฝึกทำแนวข้อสอบฉบับเต็ม 
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด 
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • TOEFL ITP Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 30/45 ชั่วโมง 
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 
Visitors: 1,075,525