TOEFL MUIDS คอร์สเตรียมสอบสาธิตมหิดล MUIDS

  

TOEFL MUIDS

 

อีกหนึ่งความสำเร็จ

CONGRATULATIONS!

ติดแล้ว! 

MUIDS สาธิตมหิดล

 

 TOEFL : 517

 MAPs (Reading) : 11/11

 MAPs (Mathematics) : 10/11

 
เตรียมตัวก่อนใคร.. 

 

 


หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL สำหรับสอบเข้าสาธิตมหิดล 
ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและการันตีผลความสำเร็จ 
คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร TOEFL MUIDS ที่ดีที่สุด คลาสเรียนติวเข้มข้อสอบ TOEFL MUIDS ที่เน้นการเจาะลึกทุก skill ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน มาพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ส่วนสำหรับเตรียมสอบ TOEFL ITP ได้แก่ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) โครงสร้างประโยค ความเข้าใจทางภาษาในการเขียนอังกฤษที่ถูกต้อง Structure และการเขียน Essay ฟัง อ่าน และเขียน หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป  ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญ นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการสอบ TOEFL MUIDS โดยเฉพาะ 
 
 
เหมาะสำหรับ นักเรียนที่อยากเข้าเรียน ม.4 สาธิตนานาชาติมหิดล MUIDS
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • หลักไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญในการทำข้อสอบแต่ละพาร์ท
 • ฝึกทักษะการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
 • ฝึกเขียน essay ในหลากหลายหัวข้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเขียนให้มากที่สุด
 • เรียนรู้เทคนิคการตอบคำถามหลักๆที่มักออกในข้อสอบ ฝึกทักษะการอ่านจากการทำข้อสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคการ interview สัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
 • สร้างความเข้าใจในรูปแบบการสอบ และฝึกทำแนวข้อสอบฉบับเต็ม 
 • รวมเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด รวมถึงการฝึกเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • TOEFL ITP Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 30/45 ชั่วโมง 
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 
 
MATH สำหรับสอบเข้า MUIDS
Course Description:
คอร์สเรียนสำหรับ ฝึกฝนการ ทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมากที่สุด 
แบ่งเรื่องที่สอบออกเป็น 5 เรื่องหลักๆดังนี้ 

1.Measurement (การวัด)

2.Number Sense (จำนวนและตัวเลข)

3.Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)

4.Algebra (พีชคณิต)

5.Geometry (เรขาคณิต)


เหมาะสำหรับ นักเรียนที่อยากเข้าเรียนม.4 สาธิตนานาชาติมหิดล MUIDS
 
สิ่งที่คุณจะได้เรียน 
 • เข้าใจเนื้อหาหลักที่ใช้ในการสอบที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ให้แม่นยำที่สุด
 • ฝึกทำโจทย์ ในหลากหลายหัวข้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบให้มากที่สุด
 • เรียนรู้เทคนิคการตอบคำถามหลักๆที่มักออกในข้อสอบ 
 • สร้างความเข้าใจในรูปแบบการสอบ และฝึกทำแนวข้อสอบฉบับเต็ม 
 
Course highlight 
 • Personal Coaching โฟกัสที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
 • Online Practice แบบฝึกหัด 
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • TOEFL ITP Mock Test ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 30/45 ชั่วโมง 
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 

อีกหนึ่งความสำเร็จ

CONGRATULATIONS!

ติดแล้ว! 

MUIDS สาธิตมหิดล

Classy English ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้เยอะมากๆค่ะ

สำหรับหนู Private Class น่ากลัวมาก แต่ที่ Classy English ได้เปลี่ยนความคิดหนูไปเลยค่ะ

การเรียนที่นี่สนุก ไม่น่ากลัว ไม่กดดันเหมือนที่เคยคิดไว้เลยค่ะ
Teacher ที่นี่ใจดีทุกคน มีเทคนิคในการสอนที่ทำให้จำง่าย เข้าใจได้แบบชัดเจน

หนูขอบคุณ Classy English มากๆ เลยค่ะที่ทำให้หนูสอบติดMUIDS

Love you all :) - N'Kam

Visitors: 1,126,560