คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English  

“ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จสร้างได้ ”
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ทุกคนแนะนำ ผลักดันทุกความฝัน ให้ประสบความสำเร็จ
ตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัด แล้วก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเรา!
 
Primary English หลักสูตรสำหรับชั้นประถม
ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
คลาสเรียนภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ สนุก เข้มข้น เข้าถึง
เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 7 – 12 ปี
 
คอร์สเรียน 24 ชั่วโมง ราคา 5,400 บาท
 • พลิกตำราเรียนแนวใหม่ สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง 
 • เน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์จากในคลาสเรียน
 • สนทนาอังกฤษได้อย่างถูกต้องกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ
 • ปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน พูด ฟัง อ่าน เขียน
 
รายละเอียดคอร์สเรียนชั้นประถมศึกษา
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English ได้ออกแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถม อายุระหว่าง 7-12 ปีโดยเฉพาะให้เด็กๆ 
ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
เพื่อปูทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
โดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษอย่างต้องและมั่นใจตั้งแต่เด็ก
 
นอกเหนือจากอาจารย์เจ้าของภาษาและครูไทย ผู้มีประสบการณ์ในการสอนแล้ว 
สถาบันสอน ภาษาอังกฤษ Classy English ยังใช้สื่อการเรียนการสอน 
เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆแบบไม่รู้สึกเบื่อด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์ และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการทายคำศัพท์
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถมั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบทั้งทางด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปควบคู่กัน
ที่สำคัญเป็นการสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร สนทนาในคลาสเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะได้ฝึกสร้างประโยค เพื่อใช้ในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงทักษะการอ่าน เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กๆสนุกในบทเรียนภาษาอังกฤษตลอดทั้งคลาสเรียน  
 
 
สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้
เรียนรู้พื้นฐานแกรมม่าร์ที่สำคัญ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการออกเสียง
ที่ช่วยการเรียนรู้ทางภาษาของนักเรียนทุกคนได้อย่างสนุกสนานและรวดเร็ว
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ผ่านหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
เช่น การเล่นเกมส์ หรือการทายคำศัพท์ ที่จะช่วยให้น้องๆสนุกกับการพูดภาษาอังกฤษ 
เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรม คำศัพท์รอบตัวที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศอังกฤษ 
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนโดยเฉพาะ
 
 
ผลการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะทางการอ่าน และการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ยังเด็ก
เสริมความมั่นใจในการสื่อสารทั้งทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น จดจำคำศัพท์ใหม่ กระตุ้นให้เด็กๆกล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ  
โทร 096-459-5900
Add line @classyenglish 
หรือคลิกที่นี่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอราคาโปรโมชั่น                                                           

   

                           

Visitors: 1,126,560