คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล


สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English  

“ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จสร้างได้ ” 
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ทุกคนแนะนำ ผลักดันทุกความฝัน ให้ประสบความสำเร็จ
ตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัด แล้วก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเรา!
 
English for Kids หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล 
ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยบทเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์
เหมาะสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 4 - 6 ขวบ
 


คอร์สเรียน 24 ชั่วโมง ราคา 5,400 บาท
 • คลาสเรียนภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
 • เน้นการออกเสียง phonics สร้างความมั่นใจในการโต้ตอบ สื่อสาร
 • เพิ่มฐานคำศัพท์ เรียนรู้การสร้างประโยคที่ถูกต้อง
 • สนทนาคล่องอย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งรอบด้าน
 • สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ
 
รายละเอียดคอร์สเรียนชั้นอนุบาล
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English ได้ออกแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล อายุระหว่าง 4-6 ขวบโดยเฉพาะ 
ให้เด็กๆ ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
เพื่อปูทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
โดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจตั้งแต่เด็ก
 
นอกเหนือจากอาจารย์เจ้าของภาษา และครูไทยผู้มีประสบการณ์ในการสอนเด็กแล้ว 
สถาบันสอน ภาษาอังกฤษ Classy English ยังใช้สื่อการเรียนการสอน 
เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆแบบไม่รู้สึกเบื่อด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การสอน Phonics 
การร้องเพลง การเล่นเกมส์ และการทายคำศัพท์
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถมั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบทั้งทางด้านไวยากรณ์
และคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปควบคู่กัน เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กๆสนุกในบทเรียนภาษาอังกฤษตลอดทั้งคลาสเรียน
 

 
สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้
เรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน และการออกเสียงผ่านการสอน Phonics 
ที่ช่วยการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กอนุบาลได้อย่างสนุกสนานและรวดเร็ว
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ผ่านหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
เช่น การเล่นเกมส์ การร้องเพลง หรือการทายคำศัพท์ ที่จะช่วยให้น้องๆสนุกกับการพูดภาษาอังกฤษ 
เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรม คำศัพท์รอบตัวที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศอังกฤษ 
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนโดยเฉพาะ
 
 
ผลการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะทางการอ่าน และการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ยังเด็ก
เสริมความมั่นใจในการสื่อสารทั้งทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น จดจำคำศัพท์ใหม่ กระตุ้นให้เด็กๆกล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ
 
เมื่อเรียนครบทุกๆ 72 ชั่วโมง จะได้รับ certificate
Add line @classyenglish หรือคลิกที่นี่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอราคาโปรโมชั่น
Visitors: 1,148,276