แนวข้อสอบ MUIDS

แนวข้อสอบ MUIDS

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MUIDS

        สำหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิต นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Mahidol University International Demonstration School) นั้น ต้องเตรียมตัวกันมาอย่างดี เนื่องจากเป็นโรงเรียนระบบนานาชาติ
ดังนั้นภาษาอังกฤษก็จะต้องพูดฟังอ่านเขียนได้ดีในระดับเทพกันทีเดียว การเข้าศึกษาต่อที่ MUIDS ก็ต้องผ่านการสอบเข้าด้วย 
วันนี้ Classy English จะขอแนะนำลักษณะข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและฝึกฝนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนที่ MUIDS กันค่ะ
 
ข้อสอบเข้า MUIDS นั้น ใช้ข้อสอบระดับ TOEFL จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ถ้าเตรียมตัวมาดี ก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป มาดูกันว่า ข้อสอบที่เราต้องผ่านให้ได้ทั้ง 4 ประเภท มีอะไรบ้าง
 
  • TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ Listening Reading และ Structure ต้องผ่านที่ 450 คะแนน
  • Essay writing test เป็นข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำผ่านที่ 2.5 เต็ม 4 คะแนน
  • MAP Testเป็นการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ วัดความสามารถทางด้าน Reading Language Usage Mathematics โดยข้อสอบจะเรียงลำดับจากข้อง่าย หากผู้เข้าสอบตอบคำถามถูกต้อง ข้อถัดไปจะถูกปรับเป็นข้อที่ยากขึ้น แต่หากตอบผิด ข้อถัดไปจะถูกปรับให้ง่ายลง โดยข้อสอบมีประมาณ 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาทีผ่านที่ 8-12 คะแนน
  • Interviewการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์
 
ใช้เวลาในการสอบ 2 วัน คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์

เอาล่ะค่ะ และนี่ก็คือแนวข้อสอบทั้งหมดของ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จากบทความข้างต้นนี้ก็ดูไม่ได้ยากมากเกินความสามารถของน้องๆอย่างแน่นอน  แต่ถ้าน้องๆคนไหนรู้ตัวว่ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยละก็ อยากจะขอแนะนำให้เตรียมตัวให้ดีที่สุดและพร้อมที่สุดในการสอบ จะได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะ 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Visitors: 1,190,409