IELTS Online

คลาสเรียนออนไลน์ IELTS Speaking พาร์ทการพูด 

 

 

ที่เดียวในประเทศไทย คลาสเรียนไอเอลที่ได้สัมภาษณ์กันแบบตัวต่อตัว วัดผลได้จริงจากคุณครูคุณภาพ
ทำข้อสอบ Mock Test ในรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์แบบ real time เรียนแล้ววัดผลได้จริง
สัมภาษณ์สดกับทีชเชอร์ จำลองคำถามเหมือนสนามสอบจริง พร้อมรับการประเมินจากทีชเชอร์โดยตรง 
 
คอร์สเรียนเตรียมสอบไอเอล เน้นเฉพาะพาร์ทการพูด
ไม่เน้นทฤษฎีแต่เราสอนวิธี (How to) เน้นปฎิบัติให้ทุกคนได้นำไปใช้ได้จริงในการสอบแน่นอน
คอร์สเดียวครบทุกเนื้อหา เข้าใจการสอบไอเอลในพาร์ทการพูดได้เป็นอย่างดี 
เราไม่ได้สอนให้คุณจำ แต่เราสอนให้คุณพูดให้ได้และใช้ให้เป็นในการสอบจริงๆ

กรุณากรอกข้อความ...

สิ่งที่จะได้เรียนในคอร์ส

  • ทำความเข้าใจรูปแบบข้อสอบการพูด IELTS (Speaking part)
  • ตัวอย่างการตอบคำถามครบทุกพาร์ทให้ได้คะแนนตามเป้า
  • เรียนเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ทการพูด
  • รวมวิธีการตอบคำถามแบบดูดี ฝึกสำเนียงที่ถูกต้อง ด้วยคำศัพท์ที่หลากหลายตามหัวข้อ
 

พิเศษสุด

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนแล้ว สามารถประลองสนามสอบจริงได้ โดยได้ทำ Mock Test เตรียมความพร้อมไปสอบการพูด IELTS 
หลังเรียนจบแล้วนัดทำ Pre test จำลองการสอบเหมือนจริง ด้วยการสัมภาษณ์สดกับทีชเชอร์ พร้อมรับการประเมินผล
 

IELTS Tips 

Visitors: 1,058,892