IELTS Online

คลาสเรียนออนไลน์ IELTS Speaking พาร์ทการพูด 

 

 

ที่เดียวในประเทศไทย คลาสเรียนไอเอลที่ได้สัมภาษณ์กันแบบตัวต่อตัว วัดผลได้จริงจากคุณครูคุณภาพ
ทำข้อสอบ Mock Test ในรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์แบบ real time เรียนแล้ววัดผลได้จริง
สัมภาษณ์สดกับทีชเชอร์ จำลองคำถามเหมือนสนามสอบจริง พร้อมรับการประเมินจากทีชเชอร์โดยตรง 
 
คอร์สเรียนเตรียมสอบไอเอล เน้นเฉพาะพาร์ทการพูด
ไม่เน้นทฤษฎีแต่เราสอนวิธี (How to) เน้นปฎิบัติให้ทุกคนได้นำไปใช้ได้จริงในการสอบแน่นอน
คอร์สเดียวครบทุกเนื้อหา เข้าใจการสอบไอเอลในพาร์ทการพูดได้เป็นอย่างดี 
เราไม่ได้สอนให้คุณจำ แต่เราสอนให้คุณพูดให้ได้และใช้ให้เป็นในการสอบจริงๆ

สิ่งที่จะได้เรียนในคอร์ส

  • ทำความเข้าใจรูปแบบข้อสอบการพูด IELTS (Speaking part)
  • ตัวอย่างการตอบคำถามครบทุกพาร์ทให้ได้คะแนนตามเป้า
  • เรียนเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ทการพูด
  • รวมวิธีการตอบคำถามแบบดูดี ฝึกสำเนียงที่ถูกต้อง ด้วยคำศัพท์ที่หลากหลายตามหัวข้อ
 

พิเศษสุด

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนแล้ว สามารถประลองสนามสอบจริงได้ โดยได้ทำ Mock Test เตรียมความพร้อมไปสอบการพูด IELTS 
หลังเรียนจบแล้วนัดทำ Pre test จำลองการสอบเหมือนจริง ด้วยการสัมภาษณ์สดกับทีชเชอร์ พร้อมรับการประเมินผล
 

IELTS Tips 

Visitors: 1,071,716