คอร์สเรียนปิดเทอม ชั้นมัธยม

ใหม่ล่าสุด! คอร์สเรียนปิดเทอม สำหรับชั้นมัธยม

  • มาฝึกความมั่นใจ เรียนภาษาแบบสนุก ได้ความรู้ ลุยประสบการณ์
  • เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน
  • เน้น Speaking การสื่อสารสนทนาเป็นหลัก 
  • เพิ่มเติม Presentation skill เทคนิคการนำเสนอ มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

 

เสริมทักษะรอบด้าน

  •  Leadership การเป็นผู้นำ
  •  Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์
  •  Solve problem + Real life Situation การแก้ไขปัญหาผ่านการจำลองสถานการณ์จริง

 

เริ่มเรียนวันพุธที่ 2 ต.ค. -21 ต.ค. 2562

เรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 

เวลา 09.00-12.00 น.

 พิเศษ! คอร์สเรียน 24 ชั่วโมง

เพียง 5,400 บาทเท่านั้น

 

คลิกลงทะเบียนเลย! 

Visitors: 1,065,264