หลักสูตรของเรา / Our Course

คอร์สเรียนของเรา  
การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ ให้นักเรียนสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษได้จริง การทดสอบภาษาอังกฤษของ Classy English ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) และ Global Scale of English โดยจะมีการทดสอบทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์และคำศัพท์ โดยมีทีมคุณครูเจ้าของภาษาคอยให้คำแนะนำทางด้านภาษา เพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เริ่มแรก และจัดคลาสเรียนให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
Visitors: 1,118,669