ประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักใช้ผิด

 
 
ประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักใช้ผิด
Classy English รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักใช้ผิด มีประโยคอะไรบ้าง ไปดูกันเลย..
 
ประโยคที่ 1 : คุณไปไหนมา ภาษาอังกฤษ 
ประโยคที่ 2 : ช่วยฟังฉันหน่อย ภาษาอังกฤษ 
 
ประโยคที่ 3 : คุณไปไหนมา ภาษาอังกฤษ 
 
ประโยคที่ 4 : เหมือนๆกัน ภาษาอังกฤษ 
  
ประโยคที่ 5 : ฉันไม่หิว ภาษาอังกฤษ 
 
ประโยคที่ 6 : อย่าจริงจังเกินไป ภาษาอังกฤษ  
  
ประโยคที่ 7 : ฉันเป็นคนไทย ภาษาอังกฤษ 
 
 
ประโยคที่ 8 : อย่ากังวลไปเลย ภาษาอังกฤษ 
 
ประโยคที่ 9 : อย่าจริงจังเกินไป ภาษาอังกฤษ 
 
ประโยคที่ 10 : ฉันเสียใจ ภาษาอังกฤษ
 
 
ประโยคที่ 11 : ฉันไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ 
  
ประโยคที่ 12 : ฉันไม่เชื่อคุณหรอก ภาษาอังกฤษ 
  
ประโยคที่ 13 : ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ภาษาอังกฤษ 
  
ประโยคที่ 14 : ที่นี่ฝนตกบ่อยๆ ภาษาอังกฤษ 
 
ประโยคที่ 15 : ช่วยฟังฉันหน่อย ภาษาอังกฤษ 
  
ประโยคที่ 16 : ฉันอยากกลับบ้าน ภาษาอังกฤษ 
 
Visitors: 1,187,384