สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ เจอบ่อย ตอบยังไงไม่ให้พลาด

คำถามที่เจอบ่อย เวลาไปสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

 การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากหากเราฝึกฝนและเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับใครที่กำลังมองหางานลองมาดูคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่เจอบ่อยพร้อมตัวอย่างวิธีการตอบให้ตรงใจผู้สัมภาษณ์ เพื่อเสริมความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการได้งานอย่างที่ตั้งใจไว้

 

คำถามแบบที่ 1 : การแนะนำตัวเอง

แน่นอนว่าบริษัทต้องอยากทำความรู้จักผู้ที่สมัครเข้ามาร่วมงาน ดังนั้นคำถามแรกที่มักจะเจอคือการให้เราแนะนำตัวเอง ซึ่งสามารถถามได้หลายรูปแบบ เช่น..

Tell me about yourself. หรือ Please introduce yourself.

 

คำถามด้านบนมีความหมายใกล้เคียงกันคือให้แนะนำตัวเอง หากอยากตอบให้ดู professional ควรพูดในสิ่งที่เกี่ยวกับการทำงาน บอกประสบการณ์ ความสามารถ บอกว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

 

ตัวอย่างคำตอบ

I am a customer service manager with 6 years of experience managing all aspects of the customer service functions – from building excellent customer relations to training to financial responsibilities.

 

คำศัพท์

introduce (v.) แนะนำ

customer service (n.) การบริการลูกค้า

manager (n.) ผู้จัดการ

experience (n.) ประสบการณ์

financial (adj.) เกี่ยวกับการเงิน

responsibility (n.) ความรับผิดชอบ

 

แต่หากผู้สัมภาษณ์ถามว่า

Please describe yourself. หรือ How would you describe yourself?

ไม่ได้ให้เราแนะนำชื่อเสียงเรียงนาม แต่ให้เราบอกว่าเราเป็นคนแบบไหน มีนิสัยแบบไหน แล้วนิสัยนั้นส่งผลดีต่อการทำงานอย่างไร

ตัวอย่างคำตอบ

I’m dependable and organized. I enjoy working with a wide variety of people to achieve a common goal efficiently. For the last six years managing customer service department, I always fulfilled my responsibilities ahead of schedule.

 

คำศัพท์

dependable (adj.) ไว้วางใจได้ พึ่งพาได้

organized (adj.) มีระบบ มีระเบียบแบบแผน

variety (n.) ความหลากหลาย

achieve (v.) ทำให้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย

fulfill (v.) บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวอย่างคำศัพท์ที่สามารถเอาไว้ใช้บอกคุณลักษณะหรือนิสัยของเรา

cooperative (adj.) ร่วมมือในการทำงานกับผู้อื่นได้ดี

devoted (adj.) ทุ่มเทให้กับการทำงาน

enthusiastic (adj.) กระตือรือร้น

flexible (adj.) ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้

persuasive (adj.) มีความสามารถในการพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามได้

punctual (adj.) ตรงต่อเวลา

responsible (adj.) มีความรับผิดชอบ

 

หากบริษัทอยากรู้ข้อดีและข้อเสียของเรา มักจะถามว่า

What are your strengths/ weaknesses?

ในข้อนี้ก็มักจะเป็นคำถามที่วัดความเป็นเรามากที่สุด ว่าอะไรเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของเรา

 

ตัวอย่างคำตอบ

“I’m hard-working and tenacious. When I’m on a project, I keep track of the details. Because I have a comprehensive understanding of the components, I can spot the essentials and rigorously advocate for them to meet deadlines. I regularly see this reflected in my peer and management feedback.”

คำศัพท์ 

Strength (n.) จุดแข็ง จุดเด่น

Weakness (n.) จุดอ่อน จุดด้อย

Creative (adj.) มีความคิดสร้างสรรค์

Patient (adj.) มีความอดทน

Empathetic (adj.) เห็นอกเห็นใจคนอื่น

Determined (adj.) ตั้งใจ/แน่วแน่

Flexible/Versatile (adj.) ยืดหยุ่นได้

Honest (adj.) ซื่อตรง

Not comfortable taking risks (adj.) ไม่กล้าที่จะเสี่ยง

Too focused/Lack of focus (adj.) จดจ่อเกินไป

 
 
Visitors: 1,126,550