คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ 2 ภาษา / Bilingual Science

เรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ, เรียนวิทยาศาสตร์เข้าใจง่าย, เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม, เรียนวิทยาศาสตร์2ภาษา, เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง, เรียนวิทยาศาสตร์EP, เรียนวิทยาศาสตร์Gifted

 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English

“ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จสร้างได้ ”
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ทุกคนแนะนำ ผลักดันทุกความฝัน ให้ประสบความสำเร็จ
ตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัด แล้วก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเรา!

 

Classy Science คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ 2 ภาษา
ที่ Classy Science เราได้สร้างและออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตรงกับความสนใจของเด็ก ๆ และเน้นการเรียนรู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจและความเข้าใจ ใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experience) เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และดำเนินการทดลองกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันในวิชาชีววิทยา เคมีฟิสิกส์ และธรณีวิทยา โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์สรุปในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ก่อนจะให้เด็กเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการทดลอง ที่เน้นความสนุกสนาน
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมบทเรียนเสริมเนื้อหาเพิ่มเติมในโรงเรียน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้ง พร้อมๆ กับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เป็นการเปิดโลกกว้างและพลังจินตนาการอย่างไม่รู้จบ ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ และเข้าใจทฤษฎีผ่านการทดลองที่สนุกสนาน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีสนุกในการเรียนวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนหรือต่อยอดสู่การเรียนที่สูงขึ้นได้
 

 
คอร์สเรียน 12 ครั้ง  ราคา 4,900 บาท 
  • คลาสเรียนที่ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์
  • คลาสเรียนที่ทำให้เด็กชอบวิทยาศาสตร์
  • บรรยากาศคลาสเรียนที่สนุก 
  • เน้นการทดลองแสนสนุก 
  • สนุกกับการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 
 
วิธีการเรียนการสอนของเรา
  • Scientific Theory เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้ และเข้าใจทฤษฎี โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์สรุปในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
  • Fun Experiments เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ด้วยการทำการทดลองที่แสนสนุก เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
  • Creative Laboratory เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในห้องปฏิบัติการที่ออกแบบมาให้ตรงกับความสนใจของเด็ก ๆ
 

 
คอร์สเรียน
 Kids Science สำหรับระดับชั้นอนุบาล 2-3
สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก เน้นการเรียนรู้และจดจำ
 Science Explorer สำหรับระดับชั้น ป.1-2
การทดลองระดับพื้นฐาน กระตุ้นการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการทดลองที่สนุกสนาน 
 Fun Science Lab สำหรับระดับชั้น ป.3-4
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่นำนักเรียนเข้าสู่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
 Smart Science สำหรับระดับชั้น ป.5-6
การทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
 

 
เรียน 1.5 ชั่วโมง/ครั้ง/สัปดาห์
Kids Science เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13:30 – 15.00 น.
Science Explorer  เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13:30 – 15.00 น.
Fun Science Lab เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13:30 – 15.00 น.
Smart Science  เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13:30 – 15.00 น.
 

  

Visitors: 1,058,616