คอร์สเรียน สอบเข้าม.1

Intensive Grammar

สำหรับสอบเข้าม.1

คลาสเรียน Intensive Grammar คลาสเรียนที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ  

Course Description:
การออกแบบหลักสูตร Intensive Grammar ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น สรุปไวยากรณ์ที่สำคัญทั้งหมดในระดับชั้นประถมปลาย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปใช้สำหรับสอบโดยเฉพาะ ด้วยบทเรียนที่เข้าใจง่าย พื้นฐานทางด้านไวยากรณ์ที่สำคัญสำหรับการอ่านและเขียน นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญในคลาสเรียน และยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเตรียมสอบเข้าม.1 ทั้ง Gifted/EP
 
 
สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียน
 • เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่สำคัญและสามารถนำมาพัฒนาใช้ได้จริง
 • เข้าใจพื้นฐานแกรมมาร์ที่สำคัญ
 • สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้ในการสอบ
 • ตัวอย่างบทเรียน Strategic Structure, Verb, Tense, Subject and Verb Agreement, Noun, Pronoun, Determiners, Connectors, Adjective and adverb, Comparison, Phrase, Clause, Sentence, Passive Voices

 

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ป.5 ขึ้นไป
 
Course highlight 
 • Intensive Grammar Book หนังสือเนื้อหาสรุปหลักไวยากรณ์
 • Intensive Exercise Book แบบฝึกหัดในหลากหลายหัวข้อ
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • ฝึกการเขียน essay *Special
 
หลักสูตร 24 ชั่วโมง  ราคา 4,900 บาท
 
Course Schedule 2018

 Course

 Hours

Day 

  Timetable

 Date 

 Intensive Grammar

24 hours

Every Saturday

13:00 - 16:00

12 Jan – 2 Mar 2019

*เปิดรอบใหม่ วันที่ 12 มกราคมนี้

 

 

Every Sunday 

13:00 - 16:00

13 Jan - 3 Mar 2019

*เปิดรอบใหม่ วันที่ 13 มกราคมนี้

Masterclass สอบเข้า ม.1

15 hours

Every Saturday

13:00 - 16:00

Updating

 

 

Every Sunday 

13:00 - 16:00

Updating

 
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 

Master Class

สำหรับสอบเข้าม.1
คลาสเรียน Master Class คลาสเรียนเข้มข้นที่เข้าใจง่าย ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ
Course Description:
การออกแบบหลักสูตร Master Class ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นต่อเนื่องจาก Intensive Grammar ในระดับชั้นประถมปลาย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปใช้สำหรับสอบโดยเฉพาะ Master Class นี้จึงรวบรวม สรุปเนื้อหา Conversation, Grammar, Reading และ Vocabulary  ที่พบบ่อยในข้อสอบเข้า ม.1 Gifted/EP โรงเรียนดังรวมไปถึงเทคนิคการทำโจทย์ที่ท้าทายทุกสนามสอบ ด้วยบทเรียนที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้สอบได้จริง
 

 
สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียน
 • สรุปเนื้อหา Conversation, Grammar, Reading และ Vocabulary ที่พบบ่อยในข้อสอบ
 • เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสนามสอบ
 • เพิ่มความเข้าใจในการทำโจทย์ในระดับที่ท้าทาย
 • เทคนิคการ Interview (สัมภาษณ์) อย่างถูกต้องและมั่นใจ *Special 
 • ฝึกการเขียน essay ในหัวข้อที่หลากหลาย *Special
 • ตัวอย่างบทเรียน Strategic Structure, Verb, Tense, Subject and Verb Agreement, Noun, Pronoun, Determiners, Connectors, Adjective and adverb, Comparison, Phrase, Clause, Sentence, Passive Voices
 
 
เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้นป.5 ขึ้นไป
 
Course highlight 
 • หนังสือ Master Book สำหรับเตรียมสอบเข้าม.1
 • Intensive Exercise Book โจทย์ข้อสอบ 3,000 ข้อ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น  Passage, Error identification, Cloze test , Vocabulary และConversation
 • Quiz แบบทดสอบเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำโจทย์
 • Test Day ได้ทำข้อสอบเหมือนจริง
 
หลักสูตร 15 ชั่วโมง  ราคา 3,500 บาท
 
 
Course Schedule 2018

 Course

 Hours

Day 

  Timetable

 Date 

 Intensive Grammar

24 hours

Every Saturday

13:00 - 16:00

18 Aug - 6 Oct 2018

*เปิดรอบใหม่ วันที่ 18 สิงหาคมนี้

 

 

Every Sunday 

13:00 - 16:00

19 Sep - 21 Oct 2018

*เปิดรอบใหม่ วันที่ 19 กันยายนนี้

Masterclass สอบเข้า ม.1

15 hours

Every Saturday

13:00 - 16:00

20 Sep – 17 Nov 2018

 

 

Every Sunday 

13:00 - 16:00

6 Oct – 3 Nov 2018

 
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish
 

Visitors: 1,162,117